" WoStar " - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Wojciech Starzyk

Kancelaria „ WoStar ” Doradcy Restrukturyzacyjnego Wojciecha Starzyk, posiadającego licencję nr 650 nadaną przez Ministra Sprawiedliwości, zajmuje się głównie sądowymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi przedsiębiorców oraz upadłościami konsumenckimi osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wszczętymi przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Doradca Restrukturyzacyjny Wojciech Starzyk posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu tych spraw jako nadzorca sądowy, syndyk, tymczasowy nadzorca sądowy oraz biegły w zakresie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Posiada również doświadczenie w bezpośrednim prowadzeniu wielu podmiotów gospodarczych i ich zarządzaniu, co gwarantuje najwyższe standardy obsługi i współpracy. W postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy podstawową zasadą jest szukanie rozwiązań do kontynuowania działalności gospodarczej do czasu znalezienia inwestora zainteresowanego nabyciem całości przedsiębiorstwa upadłego, przy zachowaniu majątku w niepogorszonym stanie, o ile nie jest możliwe wcześniejsze wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Aktualnie prowadzonych jest kilkanaście sądowych postępowań upadłościowych. Szczególna pomoc jest udzielana osobom zainteresowanym oddłużeniem w ramach upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dokładne informacje mogą być przekazane po kontakcie drogą e-mail.

Kontakt

Oferty sprzedaży

 

1. Udział równy 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej leśnej pow. 1,0300 ha w gm. Aleksandrów powiat Piotrków Tryb. obręb Dębowa Góra Kolonia dz. 170, 251, 252, 304, 339, KW PT1O/00037301/3 - wartość 3.050 zł  

2. Udział równy 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Łodzi, ul. Próchnika 30 o pow. 77,98 m2 -  KW LD1M/170647/3  Wymieniony lokal mieszkalny znajduje się na 2 piętrze budynku i składa się  z  2 pokoi, kuchni, holu i łazienki z wc, posiada instalację wod-kan, elektryczną, gaz, co i cw miejskie. Budynek wyposażony w domofon.   Cena wywoł. 1/2 udziału w lokalu wynosi 134.500 zł , wymagane wadium 13.500 zł Szczegółowe informacje, opis nieruchomości oraz regulamin konkursu ofert udostępnia syndyk po zgłoszeniu na e-mail.

3. Udział równy 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej położonej we wsi Włostowice-Parcele 11, gmina Piątek - działka 68/2 o powierzchni 4900 m2 - KW LD1Y/00027552/2  Na nieruchomości znajduje się zamieszkały jednokondygnacyjny murowany budynek mieszkalny o  charakterze siedliskowym o powierzchni użytkowej 76,08 m2  i zabudowy 117 m2   rok budowy 1960 ,  składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Posiada instalację elektryczną , przyłącze wodociągowe i  kanalizację.    Cena wywoł. 1/2 udziału w nieruchomości wynosi 129.500 zł , wymagane wadium 13.000 zł .Szczegółowe informacje, opis nieruchomości oraz regulamin konkursu ofert udostępnia syndyk po zgłoszeniu na e-mail.Formularz kontaktowy

 
 __     __ __ __   __ _  _ 
 \ \    / / /_ | \ \  / / | | | |
 \ \ /\ / /  | | \ \ / / | |__| |
  \ \/ \/ /  | |  \ \/ /  | __ |
  \ /\ /   | |  \ /  | | | |
   \/ \/   |_|   \/   |_| |_|