" WoStar " - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Wojciech Starzyk

Kancelaria „ WoStar ” Doradcy Restrukturyzacyjnego Wojciecha Starzyk, posiadającego licencję nr 650 nadaną przez Ministra Sprawiedliwości, zajmuje się głównie sądowymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi przedsiębiorców oraz upadłościami konsumenckimi osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wszczętymi przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Doradca Restrukturyzacyjny Wojciech Starzyk posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu tych spraw jako nadzorca sądowy, syndyk, tymczasowy nadzorca sądowy oraz biegły w zakresie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Posiada również doświadczenie w bezpośrednim prowadzeniu wielu podmiotów gospodarczych i ich zarządzaniu, co gwarantuje najwyższe standardy obsługi i współpracy. W postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy podstawową zasadą jest szukanie rozwiązań do kontynuowania działalności gospodarczej do czasu znalezienia inwestora zainteresowanego nabyciem całości przedsiębiorstwa upadłego, przy zachowaniu majątku w niepogorszonym stanie, o ile nie jest możliwe wcześniejsze wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Aktualnie prowadzonych jest kilkanaście sądowych postępowań upadłościowych. Szczególna pomoc jest udzielana osobom zainteresowanym oddłużeniem w ramach upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dokładne informacje mogą być przekazane po kontakcie drogą e-mail.

Kontakt

Oferty sprzedaży

1. Udział równy 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej  pow. 2,5400 ha w g. Aleksandrów powiat Piotrków Tryb. obręb Dębowa Góra Kolonia dz. 209, KW PT1O/00037299/5 - wartość 34540 zł ; wymagane wadium 3500 zł . Szczegółowe informacje, opis nieruchomości oraz regulamin konkursu ofert udostępnia syndyk.

2. Udział równy 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej leśnej pow. 1,0300 ha w gm. Aleksandrów powiat Piotrków Tryb. obręb Dębowa Góra Kolonia dz. 170, 251, 252, 304, 339, KW PT1O/00037301/3 - wartość 3050 zł  Formularz kontaktowy

 
 __  _____  ___       
 /_ | / ____| / _ \   /\  
 | | | | __ | | | |  / \  
 | | | | |_ | | | | |  / /\ \ 
 | | | |__| | | |_| | / ____ \ 
 |_| \_____| \___/ /_/  \_\